Worden wie je bent.

Al heel jong wilde ik graag mensen helpen. Ik zag zoveel leed waar maar weinig aan te doen was, zoals natuurrampen of overlijden van dierbaren. Daarnaast zag ik leed wat mensen elkaar of zichzelf aandeden.

Gaandeweg kwam ik tot de overtuiging dat het dan meestal te maken heeft met het gegeven dat je niet leeft in overeenstemming met wie je in wezen bent. Soms is er in de jeugd te weinig aandacht geweest om de basisbehoeften , zoals een eigen plaats, steun, bescherming of begrenzing, te vervullen. En daarom lukt het je op latere leeftijd niet om daar zelf in te voorzien. Omdat je je het niet eigen hebt gemaakt.

Waar ik echt in geloof is dat je gelukkiger en met meer voldoening kunt leven als je dicht blijft bij wie je in wezen bent. En dat het de moeite waard is om op zoek te gaan naar wat voor jou van wezenlijk belang is. Dat je je vandaaruit verbindt met  je eigen kern en met de mensen en de wereld om je heen.

Zowel de individuele begeleiding als deelname aan groeps bezinninsdagen kunnen je daar naar op weg helpen. Een combinatie daarvan is ook mogelijk

leven naar je waarden

De tijd waarin ik opgroeide, eind jaren zestig,  vormde een kentering in het het religieuze leven in Nederland. Tot die tijd waren de waarden die voortvloeiden uit het geloof in  God nog een belangrijk oriëntatiepunt. Het hielp je om je leven vorm te geven. Om te leven naar belangrijke waarden. Veel religieuze en spirituele richtingen kennen daarin overeenkomsten, al worden er andere namen aan gegeven, zoals: naastenliefde, barmhartigheid, mededogen en compassie. Ook in politieke richtingen zijn daar waarden in te herkennen. Zo kan naastenliefde tot uiting  komen door je in te zetten voor een betere maatschappij waar alles eerlijker verdeeld is.

Eind jaren zestig werd er massaal ontkerkelijkt. De dogma’s uit de kerkgemeenschappen pasten niet meer in de tijdsgeest van vrijheid. En daarmee verdween ook een oriëntatiepunt. Tegenwoordig groeien mensen in Nederland minder op binnen een bepaalde religieuze stroming. Toch blijven mensen zoeken naar belangrijke waarden die hun leven richting kunnen geven. En naar een zingevend verband waarmee ze dat met elkaar kunnen onderzoeken en beleven. 

Door de weekenden en midweken “Verwijlen bij je ziel” probeer ik tegemoet te komen aan die behoefte.

Het klooster in Velp, in een prachtige verstilde omgeving, waar al ruim vierhonderd 400 jaar gemediteerd en gebeden wordt, vormt een prachtige, serene omgeving om je te oriënteren op welke waarden voor jou belangrijk zijn. Om in alle rust tot jezelf te komen. Te bezinnen op je leven, je even terug te trekken om daarna weer met hernieuwde energie naar je dagelijkse leven terug te keren. En wellicht nieuwe keuzes te maken.

 Hier organiseer ik een aantal malen per jaar een weekend of midweek rondom het thema: “Verwijlen bij  je ziel”. Deze dagen kunnen een goede verdieping geven aan therapeutische sessies, vooral omdat je een aantal dagen in dezelfde sfeer verblijft en ermee doordrenkt wordt. De dagen in het klooster kunnen ook los van therapeutische sessies gevolgd worden.


Wat anderen zeggen:

Jouw begeleiding naar “dichter bij mezelf komen” is zuiver.
Ik voel me gedragen en gesteund door jou
Je bent een betrokken, empathische, lieve persoonlijkheid. Je brengt rust, wacht af tot ieder in haar tempo het programma volgt. Niets moet, alles mag er zijn.
Zorgvuldig en aandachtig, met lichte noten tussendoor